Защита на личните данни на СУ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР – Велики Преслав съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).